Vacatures!

COVID-19

en hoe wij daar mee omgaan

Update: maandag 29 juni 2020, 10:00 uur.

Beste klant en opdrachtgever,

Het Corona-virus houdt ons allemaal nog steeds bezig, zij het in mindere mate. We moeten voorzichtig blijven in het gemeenschappelijke belang. Voorkomen dat een tweede golf ontstaat en dus uw veiligheid en die van onze medewerkers blijven garanderen.

Onderstaand berichten wij u over de huidige situatie en de aanpassingen die wij momenteel nog hanteren. Deze maatregelen volgen het door de Rijksoverheid omschreven protocol dat mede door Bouwend Nederland is opgesteld.

Verkoop en projectcoördinatie
Onze ordervoorbereiding en projectadministratie was al geheel gedigitaliseerd waardoor we snel kunnen schakelen, ongeacht de locatie. De kantoormedewerkers werken nog gedeeltelijk vanuit huis wat echter geen enkel nadeel voor u als opdrachtgever met zich meebrengt. Wij bieden u dezelfde service als die u van ons gewend was.

Contact
We proberen persoonlijke bezoeken aan klanten (dus ook vergaderingen e.d.) nog zoveel mogelijk te beperken. Het contact verloopt zoveel mogelijk via de digitale communicatiemiddelen als WhatsApp, telefoon, e-mail of bijvoorbeeld ‘Microsoft Teams’. Indien het niet anders kan zullen we, wanneer beide partijen daarmee akkoord gaan, elkaar ontmoeten waarbij we de door het RIVM genoemde richtlijnen strikt hanteren. Wilt u een bezoek brengen aan ons bedrijf? Maakt u dan s.v.p. telefonisch een afspraak.

Productie
Productietechnisch hebben we het proces zeer goed onder controle. We werken in een van de buitenwereld gescheiden omgeving en met de nodige protocollen kunnen we in onze productieruimte zeer veilig werken. Er is geen vertraging in de productie en de levering aan u als opdrachtgever.

Materiaalbeschikbaarheid en leverbetrouwbaarheid
De door ons te verwerken materialen kennen geen extra punt van zorg en aandacht ten aanzien van beschikbaarheid of levertijd. Wij staan, zeker nu, in nauw contact met onze leveranciers en blijven dit monitoren.

Levering en montage
Om de montage van het maatwerkmeubilair zo goed en veilig mogelijk te kunnen laten doorlopen  vragen wij uw aandacht voor het volgende. Uiteraard volgen wij, ook voor de monteurs, de op dit moment geldende voorschriften als door Rijksoverheid en het RIVM opgesteld. Wij vragen daarnaast, indien mogelijk, uw medewerking voor enkele aanvullende voorzorgmaatregelen. Op de bouwplaats maken wij bij voorkeur geen gebruik van een gemeenschappelijke (schaft-)ruimte. Tevens verzoeken wij u om de werkzaamheden welke door andere partijen (nevenaannemers) in hetzelfde werkgebied dienen te worden uitgevoerd, niet gelijktijdig met onze werkzaamheden te laten plaatsvinden. Tot slot vragen wij u om hygiënische sanitaire voorzieningen.
Indien er zich knelpunten voordoen zal onze montageleider graag met u meedenken over de oplossingen waarbij we de werkplannen op elkaar afstemmen. We stellen ons hierbij flexibel op en blijven voortdurend waken over onze gezondheid en veiligheid en die van anderen.

Wij wensen u en uw medewerkers een goede gezondheid!

Met vriendelijke groet,

Van Assem interieurbouw,
Udo van Bekkum.