Vacatures!

Circulair

en duurzaam produceren

Verantwoording vanuit inspiratie

Waarom investeren in ketensamenwerking?

“Wij zijn energie-neutraal middels de opbrengst van 570 zonnepanelen. Hebben geïnvesteerd in de nieuwste energiezuinige machines en nemen het duurzaamheidsaspect altijd mee in dagelijkse beslissingen bij de uitvoering van ons werk”.

De effecten van onze samenleving op het milieu zijn groot. Te groot. We kunnen zo niet langer doorgaan en we zullen als individu, organisatie of overheid moeten veranderen naar een circulair, economisch systeem. De vele initiatieven die inmiddels op dit vlak in het bedrijfsleven worden ondernomen hebben mij geïnspireerd om (ook) zeer actief met dit onderwerp aan de slag te gaan. Uiteraard zijn de klimaatdoelstellingen vanuit de overheid helder; energieneutraal en circulair in 2050. Echter: wij zijn ervan overtuigd deze doelstelling als bedrijf al veel eerder te bereiken. Misschien al wel in 2025!

Onze branche van houtverwerkende industrie heeft het grote voordeel dat er ruim voldoende hout uit duurzaam beheerde bossen beschikbaar is en dat dit hout tevens een fantastische opslagcapaciteit heeft voor CO2. Wij verwerken uitsluitend hout uit duurzaam beheerde bossen, waarmee het een mooi product is om toekomstgericht mee door te kunnen.
We kunnen de transitie naar een circulaire economie echter niet alleen realiseren; de weg naar een circulaire industrie is een gemeenschappelijke. We zijn hierin dan ook op zoek naar ketensamenwerkingen, een model waarbij we aan de ene kant onze opdrachtgevers en klanten betrekken en leveranciers en onderaannemers aan de andere kant.

Inmiddels hebben we als organisatie al mooie resultaten bereikt in de transitie naar duurzaam en circulair produceren.

Hoe kijken we naar de nabije toekomst?

Voor de komende jaren is ons beleid geënt op het nog verder terugdringen van onze CO2-uitstoot met het uiteindelijke doel CO2- én energieneutraal te worden. Eerdere investeringen in LED-verlichting, energiezuinige machines en het, in 2019, plaatsen van PV-panelen in combinatie met een sterk verbeterde dakisolatie zijn in ieder geval al heel grote stappen in dit proces. Hiermee zijn wij zo goed als energieneutraal. Met het aanbrengen van de zonnepanelen leveren we een bijdrage aan het verbeteren van onze leefomgeving.

Daarnaast hebben wij een convenant gesloten met BAM Concernhuisvesting waarmee we met een ketensamenwerkingspartner concrete doelen hebben vastgelegd waarmee we actief bezig zijn. Voor een andere opdrachtgever, FMO, hebben we het bestaande meubilair tot nieuwe meubelen mogen verwerken. Tevens werken we momenteel aan een meerjarig duurzaamheidsplan, waarmee we vanaf volgend jaar actief aan de slag gaan. In dit duurzaamheidsplan worden tenminste onderstaande acties opgenomen:

–     Het introduceren van materiaalpaspoorten.
–     Het onder het ISO 14001 certificaat controleren van de afvalstroom.
–     Het meten van de huidige CO2 footprint en aansluitend het terugdringen van CO2.

Praktijkvoorbeeld

Rijswijk Wonen

Een mooi praktijkvoorbeeld van het maken van een circulair kantoorinrichtingsconcept is het project dat wij maakten voor onze opdrachtgever, Barten Groep bv uit Houten. Voor dit project hebben we met passie gewerkt aan het hoge duurzame ambitieniveau van Rijswijk Wonen. Helga Snel architecten tekende voor het ontwerp en wij konden hier gepassioneerd een grote bijdrage leveren aan dit leerzame traject, vooral het circulair denken heeft ons echt verder gebracht.

Re-use
Het meubilair is zodanig gedetailleerd dat deze eenvoudig kan worden gedemonteerd of verplaatst kan worden naar een andere locatie. Voorbeelden van uitgangspunten hierbij zijn; (geringe) afmeting, verrijdbaar, eenvoudige demontage en montage, modulair, licht van gewicht.

Recycle
Er is heel goed meegedacht over het hergebruik van het door ons gebruikte plaatmateriaal. De materialen zijn zo gekozen dat deze aan het eind van hun levenscyclus kunnen worden verwerkt tot nieuwe grondstof en daarmee weer in de productieketen kunnen worden ingebracht.
Al de toegepaste materialen zijn weloverwogen gekozen en geselecteerd op duurzaamheid zoals; groeisnelheid, bron (lokaal geproduceerd) en herbestemming, lage CO2 footprint, ecologisch verantwoord geproduceerd of gemaakt van gerecyclede materialen. Uiteraard afkomstig uit verantwoorde beheerde bosbouw. Er is minimaal lijm toegepast, alle verbindingen zijn geschroefd dus demontabel.

Als ultieme uitkomst hebben wij de klant beloofd dat het materiaal van de wanden en meubels door ons retour wordt genomen aan het eind van haar gebruiksperiode. Na inname van de (gedemonteerde) meubelen worden deze bij ons op het bedrijf verder gescheiden in ferro en non ferro onderdelen, glas, stoffering elektronische onderdelen en houtproducten. Het materialenpaspoort helpt ons daarbij! Alle onderdelen zijn voorzien van een materialenpaspoort. De panelen van de cockpits zullen wij in onze werkplaats zelf weer verwerken in nieuwe meubelen. Dit is het milieuvriendelijke multiplex; Ecoplex.
De materialen die we niet direct zelf verwerken worden onder ISO 14001 afgevoerd en verwerkt door onze partner hierin Green waste. Deze materialen worden verwerkt tot herbruikbare materialen. Houtproducten en (stukken) plaatmateriaal gaan terug naar de houtverwerkende industrie om tot nieuw plaatmateriaal te worden verwerkt. Unilin en Pfleiderer zijn hierin onze partners. Met de inname van het materiaal en het directe hergebruik ervan in onze eigen fabriek is hele mooie nieuwe ontwikkeling.

Geluidisolatie
Om tot een verbeterd product te komen hebben wij een methode ontwikkeld om te zorgen dat er geen geluidoverdracht via het grondhout kan worden doorgegeven! In dit product hebben we het raamwerk geïsoleerd uitgevoerd zodat geluidstrillingen niet door het materiaal worden geleid om zo geluidsoverdracht tussen werkplekken te voorkomen. Onze opbouwwijze van wandelementen is een eigen innovatie binnen Van Assem interieurbouw. Geluidsgolven worden in de vulling van de wand opgevangen door een dempend materiaal.
‘Al het grondhout dat wordt geleverd is een samengesteld product dat niet wordt door geschroefd en door deze niet doorboorde gelaagdheid ontstaat er een maximaal geïsoleerde ruimte en halen we een hogere akoestische waarde dan standaard wanden met een hoge akoestische waarde’.

Project Zonne-energiecentrale

De realisatie

Op 13 december 2016 ontvingen wij van de Rijksoverheid een beschikking tot SDE-subsidieverlening. De subsidie heeft een looptijd van 15 jaar (t/m 2034).
Eind augustus 2019 werd de energiecentrale aan ons opgeleverd. Hiermee wekten wij in september 2019 al meer elektriciteit op dan we zelf in die maand verbruikten.
Over het gehele jaar genomen zijn wij (bijna) energieneutraal. Voordat de PV-panelen konden worden gelegd is het gehele dak vervangen. Hierbij is gekozen voor een 160mm dik ‘sandwichpaneel’ (geschikt voor het leggen van de zonnepanelen). De Rc-waarde verbeterde hiermee van 1,2 naar 6,17.

“98,7% van ons elektriciteitsverbruik wordt gedekt door de energieopbrengst van onze zonnepanelen.”

Technische gegevens

 

  • Technische aansluiting: 3 x 80 Ampère.
  • PV-panelen: 570 stuks van ca. 1 x 1,66 meter.
  • Omvormers/solar inverter: 4 stuks á 120 kW. 
  • 330 W opbrengst per paneel (25 jaar garantie op output, 12 jaar productgarantie).
  • Verwachtte netto opbrengst: 151.000 kWh 155.000 kWh/jaar