Werkwijze

Ultieme samenwerking

Werkwijze

We hebben ons ten doel gesteld het reeds bestaande plan continue door te ontwikkelen in het licht van de gekozen route en uitgangspunten.  De uitdaging is om in iedere fase van het uitvoeringstraject verbeterpunten aan te dragen, te implementeren en te controleren. Zowel tijdens de calculatiefase, de werkvoorbereiding, productie als montage. En daarbij steeds weer de dialoog op te zoeken.

Wij zijn ervan overtuigd dat de zoektocht naar het optimale projectresultaat uitsluitend kan worden bereikt door de gehele organisatie te betrekken in het dynamisch samenwerken met elkaar en met de opdrachtgever. Ook nadat de werktekeningen gereed zijn en de productie is gestart, blijven we dus zoeken naar optimalisatie van de uitgangspunten en de technische specificatie. Hiervoor is het van groot belang om in de telkens wisselende samenstellingen van bouwteam, nevenaannemers en onderaannemers onze weg te vinden en heldere afstemmingen te maken. Wij zijn vertrouwd met het werken voor grote (internationale) organisaties waarbij deze communicatieve vaardigheden als vanzelfsprekend worden geacht. Om dit gewenste niveau te bereiken hebben al onze medewerkers met klantcontact (teamleiders, werkvoorbereiders, account managers en montageleiders) een communicatietraining gevolgd.

Daarnaast heeft de gehele organisatie twee jaar lang intensief en collectief een training op het gebied van samenwerking gevolgd. Hierbij zijn technieken als LEAN-manufacturing en co-creatie geleerd. Dit met als doel de onderlinge samenwerking te verbeteren en een zo prettig en goed mogelijke partner voor de opdrachtgever te zijn. Ook de aanschaf van de juiste software mag hierbij niet ongenoemd blijven; een uiterst relevant bedrijfsonderdeel waar we u graag ook meer over vertellen:

Software bij Van Assem

Samenvattend: korte lijnen, een platte organisatie en een bedrijfsbrede zorg evenals een grote binding met de opdrachtgevers en projecten!

Terug naar Van Assem