Vacatures!

Disclaimer

Disclaimer

Th. H. van Assem B.V. (Kamer van Koophandel 30066386), hierna te noemen Van Assem interieurbouw, verleent u hierbij toegang tot vanassem.nl (de website) waarop teksten, afbeeldingen en andere materialen worden getoond die door Van Assem interieurbouw en derden zijn aangeleverd. Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt de gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Van Assem interieurbouw niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. 

Van Assem interieurbouw kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan deze website.

De website is eigendom van Van Assem interieurbouw. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, logo’s, foto’s, films en beelden, behoren toe aan Van Assem interieurbouw.

De getoonde afbeeldingen mogen op geen enkele wijze worden gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Assem interieurbouw behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Van Assem interieurbouw draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Van Assem interieurbouw aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Van Assem interieurbouw behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van Assem interieurbouw.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Assem interieurbouw.