Vacatures!

Expertise

Waar wij in excelleren

Expertise

Evenals bij de technische performance zijn wij ook aan de voorzijde van onze organisatie in staat om uw project uitermate professioneel uit te voeren. Zo worden we vaak betrokken in projecten waar de opdrachtgever hoge eisen stelt aan de organisatie en realisatie van het werk. Naast het budget en de planning spelen de veiligheidseisen en normeringen vaak een grote rol, evenals duurzaamheidseisen of procedures welke onze medewerkers tijdens de uitvoeringsperiode dienen te volgen. Dit vraagt een proactieve organisatie die bereid en capabel is om aan de gestelde eisen te voldoen.

Naast de traditionele contractvormen werken wij veelal onder alternatieve contractvormen. Dit biedt ons de mogelijkheid mee te denken in het ontwerp- of ontwikkelproces waarbij we ons netwerk en onze kennis optimaal kunnen inzetten. Enkele voorbeelden van alternatieve contractvormen waarin dit mogelijk is zijn ‘Design & Build’ (D&B) en samenwerking middels een ‘bouwteamverband’. Hierbij werken wij in een vroeg stadium nauw samen met de uitvoerend architect en de opdrachtgever om de uitgangspunten uit het ‘pakket van eisen’ of de ontwerpspecificatie te waarborgen.

Uiteraard met als uitdaging dit binnen een vooraf bepaald budget en uitvoeringstermijn te realiseren. Met onze expertise op het gebied van meubeltechnieken, materiaalgebruik, ergonomie, normeringen en Arbowetgevingen bieden wij u een ruime meerwaarde!

Zo hebben we gewerkt aaneen PPS (Publiek Private Samenwerking)-project waarbij onze opdrachtgever een DBFMO-contract met de Rijksoverheid had gesloten. Design, Build, Finance, Maintain & Operate is de meest verregaande vorm van een geïntegreerd contract. Hierbij vormen kwaliteit, levensduur, beheerskosten en preventief/correctief onderhoud de pijlers waarmee wij u graag van dienst zijn.

Wij kunnen de verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van uw project binnen het gestelde budget en de levertijd, waarbij de uitgangspunten uit het pakket van eisen én het ontwerp gerespecteerd worden.

Wij zijn graag de sparring-partner voor architect en projectmanager!

Maurice Maissan, account manager & Udo van Bekkum, directeur

Meer over onze werkwijze en automatisering