Vacatures!

Rijnstraat

1 km maatwerkmeubilair!

Het Rijk heeft de opdracht voor de vernieuwing en exploitatie van de Rijnstraat 8 in Den Haag gegund aan PoortCentraal, een consortium van BAM, ISS en OMA. In dit pand waar voorheen het ministerie van VROM was gevestigd, worden na de vernieuwing het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gehuisvest. Nieuw is dat het een flexibel rijkskantoor wordt: niet specifiek verbouwd voor één rijksdienst maar geschikt voor meerdere organisaties.

Het vernieuwde Rijnstraat 8 zal een aangename omgeving bieden die aansluit bij de hedendaagse flexibele werkpatronen. Bovendien krijgt het gebouw een uitnodigend en open karakter, passend bij het imago van de Nederlandse overheid. Het gebouw met 80.000 m² kantoorvloer is door Van Assem interieurbouw voorzien van meer dan een kilometer aan maatwerkmeubilair. Na een offertetraject van bijna twee jaar hebben wij onder meer de volgende meubelen opgeleverd:

• ca. 525 strekkende meter lockerkast
• ca. 350 strekkende meter archiefkast
• ca. 100 strekkende meter pantry
• ca. 120 strekkende meter balie

 

 

Het gebouw dateert uit 1992 en is destijds ontworpen door Jan Hoogstad. BAM, ISS en OMA Architecten tekenden voor het winnende ontwerp met de bijbehorende visie voor 25 jaar verantwoording voor onderhoud en dienstverlening in het gebouw.

Van Assem interieurbouw heeft het consortium tijdens de tender ondersteund met kennis en advies ten aanzien van de te kiezen materialen en de mogelijke bijbehorende details in praktische uitvoerbaarheid, bemonstering en prijsvorming. Die inspanningen hebben mede geresulteerd in het verkrijgen van deze mooie opdracht!